top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

ניהול סביבתי בחקלאות

location

שפלת יהודה, עוטף עזה, עמק יזרעאל

בפרויקט שהובילו Ecologywise ביחד עם גד"ש הזורע, מועצת הכותנה ועוד, נערך ניסוי בשדות החקלאיים של גד"ש הזורע בעמק יזרעאל, על מנת למנוע סחף קרקע לכיוון הנחל הקישון. הסחף הוא תופעה שמקטינה את השטח החקלאי הזמין, גורמת לזיהום מי הנחלים עקב סחיפת חומרי הדבה, ובכך מפחיתה את המגוון הביולוגי. במקום להשתמש באמצעים טכניים כמו סלעים וטרסות, שדורשים תחזוקה והשקעה גבוהה, הפרויקט השתמש בפתרונות מבוססי טבע, כמו שתילת צמחים על גדות התעלות. הצמחייה תורמת לייצוב גדות התעלות, לשימור הנחלים ולהגברת המגוון הביולוגי, כולל אבקת פרחים, אויבים טבעיים וחיות קטנות. תוצאות הפרוייקט היו מדהימות, כאשר התעלות עמדו בלי סחף ואפשרו מעבר מים, והתעלה הפכה לבית גידול עשיר ומגוון. הפרויקט הוכיח שניתן לשלב בין גידול חקלאי אינטנסיבי לבין שמירה על ערכים סביבתיים, ולחסוך כסף וזמן במקביל.

bottom of page