שירותים

אקולוגיה מלווה תכנון

מדינת ישראל התברכה במגוון נופים ובתי גידול בהם מתקיים מגוון ביולוגי גבוהה במיוחד. יחד עם זאת אוכלוסיית המדינה גדלה בקצב מהיר, דבר המחייב תהליכים מואצים של תכנון ובנייה. תהליכי התכנון פוגשים לעיתים קרובות את ערכי הטבע. לנקודה זו אנחנו נכנסים. באמצעות סקרים, מודלים מדעיים, וידע אקולוגי רחב, תוך הבנת אילוצי עולם התכנון, אנחנו מלווים תהליכי תכנון לצמצום הקונפליקט בין צרכי האדם לצרכי השמירה על המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי המתקיים בהן.

Urban Ecology

אקולוגיה עירונית

אוכלוסיית האדם מתגוררת ברובה בשטחים עירוניים אשר הולכים וגדלים ולעומתם השטחים הפתוחים מחוץ לעיר הולכים ונעלמים. תהליך זה מחייב את הרשויות והעיריות לקחת אחריות על ניהול השטחים הפתוחים המצויים בשטחן. כאקולוגים עירוניים אנו מבצעים סקרי טבע עירוני הכוללים מגוון רחב של קבוצות ביולוגיות, עוזרים לפתח כלים למתן ערכיות של השטח הטבעי העירוני, בונים הנחיות לתהליכי פיתוח אשר ישמרו על ערכי הטבע בעיר ועוד. כל הפעולות הללו נעשות בשיתוף פעולה הדוק עם מחלקות העירייה השונות – מחלקת הנדסה, שפ"ע, חינוך ועוד.

Agroecology

אגרו אקולוגיה

הגידול העולמי (ובישראל) באוכלוסיית האדם מוביל לצורך עולה וגובר בייצור מזון. לצורך כך השטחים המשמשים לחקלאות הולכים וגדלים ושיטות העיבוד החקלאיות הופכות אינטנסיביות יותר ויותר. מצד שני בשטחים רבים בעולם השטחים החקלאיים הינם השטחים הפתוחים המרכזים שנשארו וככאלה, יש להם חשיבות רבה בשמירת המגוון הביולוגי. האגרו-אקולוגיה עוסקת בדיוק בסוגיה זו -מחד, מציאת פתרונות ביולוגים וחברתיים לצורך בייצור מזון בשטחים חקלאים ומאידך, בצורך לשמור על מגוון ביולוגי באותם שטחים. במסגרת הפרויקטים העוסקים באגרו-אקולוגיה אנחנו מקדמים הטמעה של שיטות גידול חקלאי ידידותיות לסביבה, אנו מקדמים תהליכים לטובת קבלת אחריות סביבתית של חקלאים ועוד. הפרויקטים הללו כולם נעשים בשיתוף פעולה עם החקלאים בשטח, עם משרד החקלאות, עם המועצות האזוריות ועוד.

Rehabilitation Ecology

שיקום אקולוגי

פעילות האדם גורמת לפגיעה ולהפחתה מסיבית בשטחים נרחבים. שיקום אקולוגי נועד לעצור את הפגיעה וההפחתה בשטחים טבעיים ולפעול לשיקום של שטחים שכבר נפגעו. אנחנו עוסקים רבות בפרויקטים של שיקום אקולוגי באזורים מדברים וים-תיכוניים כאחד. בתהליכים אלו אנו מביאים לידי הביטוי ידע אקולוגי נרחב, יכולות GIS וחישה מרחוק, ויכולת ניהול פרויקטים. פרויקטים מסוג זה הם לרוב פרויקטים גדולים ומורכבים במקרים אלו אנו עובדים עם גופי תשתית גדולים, מועצות אזוריות, משרדי ממשלה ועוד.

GIS

ייעוץ ותכנון סביבתי

אוכלוסיית המדינה גדלה והצורך לפתח מבני מגורים ותשתיות עולה. וכך, לצד הפיתוח והקידמה, השטחים הפתוחים מצטמצמים ונעלמים. אנו מאמינים כי תכנון נכון מאפשר להוציא תכניות לפועל באופן חכם סביבתית וחברתית, וזאת תוך שמירה על השטחים הפתוחים, צמצום הפגיעה בערכי הטבע, ייעול תהליכים וחיסכון במשאבים. אנו מלווים תוכניות מול הגופים הרגולטורים לאורך כל תהליך התכנון עד לאישורן, עורכים מסמכים סביבתיים החל מתסקיר השפעה על הסביבה, דרך מסמך נופי סביבתי ועד לחוות דעת. בנוסף, אנו מובילים ושותפים בהכנת תוכניות אב ומתאר למועצות אזוריות, תכנון שטחים פתוחים, תכנון שטחים ציבוריים פתוחים ואתרי טבע עירוניים, נחלים ואגני ניקוז, תיירות, שיתוף ומעורבות ציבור ועוד...

Remote Sensing

GIS (ממ"ג) וחישה מרחוק

כלי הממ"ג והחישה מרחוק משמשים אותנו בכל פרויקט ופרויקט. באמצעות כלי GIS אנחנו ממפים תופעות או סוגיות סביבתיות ואקולוגיות, אנחנו מריצים מודלים מרחביים, מבצעים ניתוחים סטטיסטים מורכבים ועוד שימושים. בתחום החישה מרחוק אנו משתמשים במידע הנאסף במערכות לווין או במידע הנאסף מרחפנים. באמצעות מידע זה ותוך שימוש בפלטפורמות מחשב ייחודיות ואלגוריתמיקה מתקדמת אנחנו מנתחים, מזהים, עוקבים ומנטרים אחרי סוגיות סביבתיות ואקולוגיות רבות. כלי הממ"ג והחישה מרחוק מהווים חלק אינטגראלי מכל פרויקט אליו אנחנו ניגשים משלב הבנת הסוגייה ולימודה ועד לשלב הכנת הדו"ח הסופי.

Ecological Research

מחקרים אקולוגיים

כאנשי אקדמיה אנחנו מביאים איתנו יכולות גבוהות בתחומים המחקריים. אנו עוסקים רבות במחקרים אקולוגיים יישומיים אשר מביאים לידי ביטוי יכולות גבוהות בתחום תכנון והכנת הניסוי, ביצוע הניסוי בשטח ולבסוף ניתוח הנתונים בכלים מדעיים וסטטיסטיים מתקדמים.

Ecological Field Surveys

סקרי שדה אקולוגיים

בפרויקטים רבים במערכות טבעיות, חקלאיות או עירוניות אנחנו נדרשים לבצע סקרים אקולוגיים. אנו בעלי ידע וניסיון רב בעריכת סקרים אקולוגים קטנים כגדולים על מגוון רחב של קבוצות ביולוגיות הכוללות: קרקע, צומח, פרוקי-רגליים, זוחלים, עופות עטלפים ויונקים. אנחנו בעלי ניסיון באיסוף נתונים במגוון כלים ושיטות המתאימות לכל אחת מהקבוצות ביולוגיות והכוללות בין השאר מלכודות, מצלמות רגישות לתנועה, קולרי טלמטריה ו GPS, גלאי עטלפים ועוד.