פרויקטים

רשות הטבע והגנים

ניטור ובחינת שיקום המערכת האקולוגית בנגב המערבי לאחר אירועי שריפה
מחקר ארוך טווח הבוחן את תהליכי השיקום האקולוגי בשטחים אשר נשרפו בנגב המערבי. המחקר כולל בחינת תהליכי השיקום של חברת הצומח, חברת פרוקי-הרגליים והקרקע. המחקר משתמש בניתוח באמצעות כלים של חישה מרחוק – מידע מנתוני לוויין ונתונים ברזולוציה גבוהה שצולמו באמצעות רחפן. בנוסף אנו מנתחים סחף קרקע באמצעות שימוש במודל DSM ועל בסיס תמונות ברזולוציה גבוהה.

בחינת השפעת רעייה של צאן על מבנה חברת הצומח בנגב, ביהודה ובבקעת הירדן
מחקר ארוך טווח המנתח את השפעת רעיית צאן על הרכב חברת הצומח. על סמך מידע זה יפותחו כלים לניהול ממשק הרעייה בשטחים פתוחים מדבריים, תוך שמירה על המגוון הביולוגי ועשר המינים הטבעיים.

ניטור בעלי חיים באמצעות מצלמות
במסגרת פרויקט זה אנחנו מנתחים מידע רב אשר נאסף ממצלמות שהוצבו במרחבי שמורות 'מצוק הצינים' ו'יוטבתה'. בתהליך הזנת הנתונים אנחנו משתמשים בתוכנה מתקדמת (Time-lapse Image Analyzer) אשר פותחה לאחרונה לצורך זה. בהמשך יבוצע ניתוח נתונים מורכב המבוסס על Model selection ו Occupancy level , באמצעות תוכנות מתקדמות דוגמת Mark ו- R.

הובלת כתיבת תיקי ממשק לשמורות טבע רבות באזור הדרום – מכתש רמון, שמורת מצוק הצינים, מצלעות מכתש גדל, הר המשא
תכנון וסקירה בוטנית, זואולוגית ואנושית על שטח השמורה. המסמך סוקר את ערכי הטבע והמורשת בשטח השמורה, את תפעולה וניהולה, את פעולות החינוך וההדרכה המבוצעות בשמורה ומציע שורה של כיוונים לניהול וממשק עתידי של השמורה כולל הנחיות לביצוע. בנוסף מציע המסמך חלופות תכנוניות, ואופציות לפיתוח ולשיקום. המסמך כולל המלצות על שבילי מטיילים, ניהול עומס מבקרים, ממשק חיות בר, ממשק מינים פולשים, ממשק מינים מתפרצים, ממשק שימור אתרי מורשת ועוד.

סקר קיפודים במערכות חקלאיות (לינק לאגרו-אקולוגיה)
שותפות בהטמעת תהליכים אגרו-אקולוגיים בשטחים החקלאיים של המועצה.

מסמך מסכם לתהליך השבת הראמים לנגב (לינק למסמך)
כחלק מהערכת מצב הראם הלבן בישראל והצעה להמשך תוכנית ההשבות נערך ניתוח דגום התפוצה והתנועה של ראמים לבנים. הניתוח נעשה בעזרת דיווחי תצפיות של מערכת התצפיות של רשות הטבע והגנים והראתה את צפיפות את התצפיות של ראמים לאורך שנים להערכת התפוצה ודגם התנועה של הראמים.

שותפים לתהליך ההכרזה על מכתש רמון כשמורת אור כוכבים בין לאומית הראשונה במזה"ת
הכנת מסמך רקע עם רשות הטבע והגנים להצעה של שמורת כוכבים באזור מצפה רמון. המסמך הועבר ל The International Dark-Sky Association

בחינת הצלחת תהליכי שיקום תשתיות במחוז דרום
בחינת מידת הצלחה של פעולות שיקום שונות שנעשו במחוז דרום לעבודות תשתית במהלך העשורים האחרונים, והשוואה של שיטות שיקום שונות לצורך למידה ושיפור. המחקר כולל בחינת תהליכי השיקום של חברת הצומח, חברת פרוקי-הרגליים וסחף הקרקע. בנוסף, במחקר נעשה שימוש בכלי חישה מרחוק – מידע מנתוני לוויין ונתונים ברזולוציה גבוהה שצולמו באמצעות רחפן.

בחינת שינוי בתי הגידול של צבאים ושועלים בבקעת הירדן
בין השנים 1998-2018 בוצעו במחוז יו"ש חתכי ספירת יונקים. החתכים נשארו קבועים לאורך השנים הן במסלולים והן בשיטות העבודה. בסך הכל נאספו במהלך השנים הללו כ-3,000 תצפיות כאשר המינים שנצפו במספרים הגבוהים ביותר הם צבאים ושועלים.  על בסיס סט תצפיות זה ביצענו את הניתוחים הבאים: ניתוח ומיפוי צפיפות, הכנת סט מפות שימושי קרקע, הערכת מידת השינוי בגודל השטחים החקלאיים/ הפתוחים / יישובים, בניית מודל לזיהוי בתי הגידול המועדפים על המינים הנפוצים, מיפוי בתי הגידל המועדפים.

המשרד להגנת הסביבה

יועצים לאגף מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים של המשרד להגנת הסביבה
ייעוץ מקצועי בנושאים אקולוגיים מגוונים לרבות תכנון מרחבי, פיתוח וממשק.

Ramat HaNegev Regional council

מועצה אזורית רמת נגב

פרויקט חקלאות תומכת סביבה ברמת נגב
ליווי המועצה האזורית רמת הנגב בהובלת פעולות תומכות סביבה בחקלאות פתחת ניצנה.  תכנית זו כוללת שלושה תחומים: הנעת תהליך קהילתי של שיתוף פעולה ארוך טווח בין החקלאים, המועצה, המו"פ והועדות החקלאיות לקידום מיזמים בתחום האגרואקולוגיה באזור. פינוי חממות נטושות ופסולת חקלאית לשיקום השטח ולצורך שימוש חקלאי חוזר. קידום הטיפול במינים הפולשים בבניית תכנית משותפת עם חקלאי האזור.

יעלים במדרשת בן גוריון, הצעות לטיפול
בשנים האחרונות אנו עדים לכניסה מאסיבית הולכת וגדלה של יעלים אל תוך השטח הבנוי של מדרשת בן גוריון. היעלים שנכנסים לתחומי המדרשה נצפים לא פעם אוכלים זבל ומזון אחר שאיננו בריא להם. הכניסה לתחומי המדרשה עלולה להוביל לתהליכי ביות והתרגלות של חיות בר לנוכחות אדם ובכך להוביל לשורה ארוכה של שינויים התנהגותיים באוכלוסיית חיות בר אלה. בנוסף, כניסת היעלים למדרשה יצרה פגיעה באיכות החיים של התושבים, אכילה של שטחי גינון וגינות פרטיות ופחד של תושבים מהיתקלות ביעלים ומהיפגעות מהם. המועצה האזורית רמת הנגב בקשה לקבל יעוץ במציאת פתרונות לצמצום והפחתת החיכוך בין אוכלוסיית היעלים ובני האדם במדרשת בן גוריון.

יועצים לוועדת איכות הסביבה של המועצה האזורית רמת הנגב
ועדת איכות סביבה הינה גוף סטטוטורי הפועל מכוח חוק ונועד ללוות את היחידה הסביבתית מחד ולאפשר שקיפות וקיום שיח ציבורי בנושאי סביבה מאידך. מזה מספר שנים אנו מלווים את הועדה לאיכות הסביבה של רמת הנגב בהיבטים מקצועיים שונים ובמסגרת זו אנו מספקים חוות דעת, דוחות, ניירות עמדה וכו' בנושאים שעל הפרק.

Netivot Municipality

עיריית נתיבות

אקולוגים עירוניים
ליווי ומתן ייעוץ בכל הנוגע להיבטים תכנוניים ותפעוליים של טבע עירוני ושטחים פתוחים במרחב העיר נתיבות. התפקיד כולל בין השאר ליווי כל שלבי התכנון של תוכניות הנדסיות בעלות פוטנציאל השפעה על השטחים הפתוחים, ניהול אתרי הטבע העירוני והממשקים עם תוכניות עירוניות וגופים חיצוניים במרחב והגברת המודעות והמעורבות הציבורית בקהילה לטבע בעיר.

Lerman Ben-Shushan

לרמן בן שושן

ליווי אקולוגי לתוכנית כוללנית מ.א. יואב
ליווי ותכנון כחלק מצוות רב תחומי ליצירת תוכנית אב כוללנית הכוללת ייעוץ אגרו-אקולוגי במועצה. כתיבת דוח אודות המצב הקיים בשטחי המועצה מבחינה אקולוגית, בחינת הסוגיות האקולוגיות המרכזית והצגת תכנון עתידי להתמודדות עימן. מיפוי מסדרונות אקולוגיים, אוזרים בעלי רגישות אקולוגית, קונפליקטים, מפגעים וסוגיות נוספות.

ליווי אקולוגי לתוכנית אב לשיקום מכרות תמנע
ליווי ותכנון כחלק מצוות רב תחומי ליצירת תוכנית אב לשיקום מפגעי העבר של מכרות תמנע. לימוד וניתוח המצב הקיים והגדרת יעדים ומטרות לתוכנית, פיתוח חלופות תכנון וגיבוש חלופה נבחרת. כולל ריכז איסוף מיפוי וניתוח מידע קיים אודות האזור, פיתוח פתרונות תכנוניים בהיבטים אקולוגיים, התאמת מנגנונים ושיטות יישום עבור כל מפגע ועוד.

ליווי אקולוגי לתוכנית כוללנית מ.א. רמת הנגב
ליווי ותכנון כחלק מצוות רב תחומי ליצירת תוכנית אב כוללנית הכוללת ייעוץ אקולוגי-נופי במועצה. כתיבת דוח אודות המצב הקיים בשטחי המועצה מבחינה אקולוגית, בחינת הסוגיות האקולוגיות המרכזית והצגת תכנון עתידי להתמודדות עימן. מיפוי מסדרונות אקולוגיים, אוזרים בעלי רגישות אקולוגית, קונפליקטים, מפגעים וסוגיות נוספות.

קרן קיימת לישראל

סקר אקולוגי יער שחריה
יצירת מסד נתונים כרקע לתוכנית אב ותוכנית אב לממשק יערני. עריכת סקר אקולוגי לזיהוי ערכי טבע ונוף ויעוץ אקולוגי למתכנני יער שחריה.

סקר אקולוגי יער כרמון
סקר טבע הכולל סקר בוטני, ציפורים, יונקים, זוחלים ופרפרים בשטחי יער באזור עוטף אשקלון. סקר מקיף של שטחים מיוערים במרחב החקלאי לזיהוי ערכי טבע ונוף ויעוץ אקולוגי שילווה את תהליך התכנון. הסקר מראה את החשיבות הרבה של שטחים טבעיים ושטחים נטועים בפסיפס החקלאי לשימור עולם החי והצומח של רכסי הכורכר והמרזבות של מישור חוף פלשת.

סקר אקולוגי פארק שרשרת
פארק שרשרת שבסמוך לנתיבות הינו פנינת טבע עם בתרונות לס, נביעות מים, תל ארכיאולוגי ועוד. במסגרת סקר אקולוגי זה נערכו שורת סקרים במגוון נושאים – צומח, פרפרים, זוחלים, ציפורים ויונקים. מידע זה שימש לקביעת ערכיות אקולוגית אשר תהווה בסיס לקבלת החלטות תכנוניות וניהוליות במרחב הפארק.

סקר אקולוגי נחל בוהו
נחל בוהו שבמבואות העיר נתיבות נמצא במוקד תכנון התחדשות והרחבה עירונית. במסגרת זו אמור הנחל לעבור תהליך שיקום נופי ואקולוגי. במסגרת הסקר האקולוגי אנחנו מבצעים שורת סקרים במגוון נושאים – בוטניקה, עופות, יונקים גדולים, מכרסמים ופרפרים. מידע זה ישמש לקביעת ערכיות אקולוגית אשר תהווה בסיס לקבלת ההחלטות התכנוניות במרחב הנחל.

Netivot Municipality

עיריית בית שמש

סקר טבע עירוני
הובלה וביצוע של סקר טבע המיועד לייצר תמונת מצב עירונית של תשתיות הטבע בבית שמש באמצעות בניית מסד נתונים עדכני של המערכות הטבעיות בעיר, כולל סקרים בוטניים, סקר עופות, זוחלים ויונקים. השלב השני הוא שילוב תוצרי הסקר במערכת המידע העירונית וההנדסית כך שישמש כלי עבור מתכננים ומקבלי החלטות בעיר לצורך שמירה על ערכי הטבע והנגשת האתרים לתושבים.

חברת החשמל

ליווי אקולוגי של הקמת קו המתח "אשלים-טללים" וקוים רבים נוספים
בפרויקט זה, ונוספים כמותו, אנחנו מלווים את תהליך התכנון וההקמה של קו מתח חדש באזור אשלים-טללים. במסגרת זו אנחנו מסייעים לחברת החשמל באיתור סוגיות אקולוגיות הנובעות מהקמת הקו והשפעתו ארוכת הטווח, ומגבשים המלצות לשמירה על צומח מקומי ובעלי חיים.

החברה להגנת הטבע

סקר המין הפולש "טיונית החולות"
המין הפולש 'טיונית החולות' מצוי כיום על פני שטחים נרחבים במישור החוף של ישראל. גם המין 'כנפון זהוב' הינו מין פולש הנפוץ על פני שטחים חוליים נרחבים. בסקר אתרים לפעילות ציבור למיגור המינים הפולשניים 'טיונית החולות' וכנפון זהוב' סקרנו את השטח בין אשדוד בצפון לקיבוץ כרמיה בדרום ואת שטח המועצה האזורית רמת הנגב במזרח במטרה למפות את מוקדי הפלישה של מינים אלו. על בסיס הערכה כמותית ואיכותית נבחרו אתרים מומלצים לטיפול בהתאם לסדרי עדיפויות.

מסמך בחינת ההשפעות האקולוגיות של תהליכי הייעור הנגב הצפוני (לינק למאמר המדובר בפרסומים)
שותפים לכתיבת הפרק האקולוגי הבוחן השפעת הייעור בצפון הנגב על המערכת האקולוגית כחלק מתהליך בחינה מקיף וגיבוש חוות דעת של אגף שמירת טבע בחברה להגנת הטבע.

רכזי אזור הדרום בפרויקט הלאומי להדברה ביולוגית של מכרסמים באמצעות תנשמות
פרויקט ארצי בשיתוף פעולה בין משרד החקלאות, החברה להגנת הטבע ואוניברסיטת תל-אביב, שמטרתו שימוש בתנשמות כמדברים ביולוגיים בחקלאות. במסגרת פרויקט זה, אנו אחראים על חבל 'הנגב'. בכל אביב אנו מנתרים את תיבות הקינון, בכ-40 ישובים שונים. במסגרת הניתור אנו מתעדים את אוכלוסיית התנשמות ועורכים טיבוע.

רשות ניקוז ים המלח

סקר נחל קינה
כחלק מתהליך שיקום נחל קינה הנמצא בקרבת ערד בוצע סקר אקולוגי שמטרותיו היו: (I) יצירת בסיס ורקע לתכנון השטח ו-(II) הערכת החשיבות האקולוגית של השטח. על בסיס סקר בוטני שנערך בשטח הסקר בוצעה הערכת ערכיות בוטנית והערכת ערכיות בתי גידול. מידע זה, בשילוב מודל  רצף שטחים פתוחים אפשר קבלת ערך ערכיות אקולוגית מצרפית לשטח הסקר. מידע זה מהווה בסיס להמשך התכנון הנופי ותכנון הפיתוח במרחב.

יועצים אקולוגיים לתוכנית אב לאגן הצין
ליווי ותכנון כחלק מצוות רב תחומי ליצירת תוכנית אב לאגן נחל צין. מתן חוות דעת אקולוגית לחלופות התכנון השונות וכתיבת הנחיות אקולוגיות לחלופה הנבחרת.

יועצים אקולוגיים לתכנון פרויקט צוהר למרחב במצפה רמון
התוכנית ממוקמת בשוליים הדרומיים של מצפה רמון. מהות הפרויקט הינה הקמת פארק נחל אקסטנסיבי המהווה מבואה ליובלי נחל צין וחווה וזאת במטרה למצות את הפוטנציאל המצוי במקום כשער למדבר ולשימושים הקיימים והמתוכננים (קהילה, חינוך ותיירות) . בדומה לשטחים פתוחים אחרים המצויים על גבול השטח הבנוי, גם שטח זה סובל מהפרעות שנגרמו במהלך הכשרת הקרקע לבנייה. כיועצים אקולוגיים לתוכנית בוצעו איסוף מידע והכנה של דוח אודות המצב הקיים, איתור וזיהוי של בתי גידול ומיפויים, הוכנה מפת ערכיות אקולוגית לשטח, הוכנה חוות דעת אקולוגית ובחינת חלופות לתכנון, ליווי תהליך פיתוח החלופה הנבחרת.

מועצה אזורית יואב

בנייה והטמעה של עקרונות לחקלאות אגו-אקולוגית בשטחי המועצה
הובלה בשותפות עם מרכז המועצות האזוריות ומשרד החקלאות של תוכנית אגרו-אקולוגית למועצה האזורית יואב. בניית תוכנית לניהול חקלאי של המרחב תוך הטמעה ושימוש בכלים של חקלאות ידידותית לסביבה. זאת תוך אפיון של המערכת האקולוגית והמערכת החקלאית. על בסיס המידע שהצטבר ניסחנו שורה של המלצות אופרטיביות למועצה האזורית יואב בדרך להפיכתה למועצה אזורית המעודדת חקלאות ידידותית לסביבה. המלצות אלו מתכתבות עם גישות רחבות יותר, כלל ארציות לחקלאות ידידותית לסביבה כפי שנוסחו ונכתבו על יד משרד החקלאות. שותפים בכתיבה ועריכה של סקר טבע ונוף לאזור הר חמרן.

שותפים בכתיבה ועריכה של סקר טבע ונוף לצפון הנגב ובצין העליון
מטרת סקרים אלו הינה קביעת ערכיות אקולוגית לשטחים פתוחים במרחב המועצה האזורית יואב כך שמידע זה ישמש ככלי בידוק חלופות התכנון וזאת כחלק מתוכנית האב הכוללנית למועצה. הסקר כלל סקר בוטני, סקר עופות וסקר זוחלים. בנוסף הוכנו מפות ערכיות בוטנית, זואולוגית ואקולוגית, מפת רצף שטחים פתוחים, מפת ערכיות נופית. הועברה התייחסות אקולוגית לחלופות התכנון במסגרת תוכנית האב הכוללנית.